FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Lê Quý Đôn 2

FC Lê Quý Đôn 1 vs FC Trần Phú

FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Lương Thế Vinh