FC Trần Phú

FC Trần Phú

Trần Phú 2002

Competitions
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng B
Seasons
2020

Đại diện Nguyễn Minh Tùng - Trần Phú

Current Team
FC Trần Phú
PosClub
1
2
3
4