FC Trần Phú

FC Trần Phú

Trần Phú 2002

Leagues
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng B
Seasons
2020
PosClub
1
2
3
4

Results

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/">FC Lương Thế Vinh vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Trần Phú vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/">FC Trần Phú vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/">FC Trần Phú vs FC Chu Văn An</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/">FC Lê Quý Đôn vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu/">FC Lương Thế Vinh vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-1-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-1-vs-fc-tran-phu/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">5</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-1-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-1-vs-fc-tran-phu/">FC Lê Quý Đôn 1 vs FC Trần Phú</a>