FC Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi FC

Leagues
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng B
Seasons
2020
PosClub
1
2
3
4

Results

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/">FC Nguyễn Trãi vs FC Lê Quý Đôn</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/">FC Amser 00-03 vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/">FC Trần Phú vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/">FC Lê Quý Đôn vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/">FC Nguyễn Trãi vs FC Chu Văn An</a>