FC Kim Liên – Thăng Long

Competitions
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng A
Seasons
2020

Đại diện Nguyễn Hoàng Nam - TL & KL

PosClub
1
2
3
4
5