FC Kim Liên – Thăng Long

Leagues
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng A
Seasons
2020
PosClub
1
2
3
4
5

Results

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Chu Văn An vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Trần Phú vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/">FC Kim Liên – Thăng Long vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Việt Đức vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Lương Thế Vinh vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>