FC Chuyên Tổng Hợp

Website trường: 

https://hsgs.edu.vn/

Nhà tài trợ:

Nha Khoa Star

Leagues
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng A
Seasons
2020
Home
PosClub
1
2
3
4
5

Results

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/">FC Lương Thế Vinh vs FC Chuyên Tổng Hợp</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/"><span class="sp-result ok">4</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/">FC Việt Đức vs FC Chuyên Tổng Hợp</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-truong-ams-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-truong-ams-vs-fc-chuyen-tong-hop/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-truong-ams-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-truong-ams-vs-fc-chuyen-tong-hop/">FC Trường Ams vs FC Chuyên Tổng Hợp</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/"><span class="sp-result ok">4</span> - <span class="sp-result">7</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Lê Quý Đôn 2</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-luong-the-vinh/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-luong-the-vinh/"><span class="sp-result ok">4</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-luong-the-vinh/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-luong-the-vinh/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Lương Thế Vinh</a>