23 Pham Tuan Anh

#
23
Name
Pham Tuan Anh
Position
Defender
Current Team
FC Lê Quý Đôn
Leagues
Kim Ngưu CUP, Kim Ngưu CUP - Bảng B
Seasons
2020

Results

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/">FC Nguyễn Trãi vs FC Lê Quý Đôn</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/">FC Việt Đức vs FC Lê Quý Đôn</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/">FC Lê Quý Đôn vs FC Chu Văn An</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/">FC Lê Quý Đôn vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/">FC Lê Quý Đôn vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/"><span class="sp-result ok">4</span> - <span class="sp-result">7</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-le-quy-don-2/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Lê Quý Đôn 2</a>