Lịch thi đấu và kết quả

CHUNG KẾT VÀ VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

<div class="sportspress">
<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-le-quy-don/">FC Nguyễn Trãi vs FC Lê Quý Đôn</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-viet-duc/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-viet-duc/"><span class="sp-result ok">6</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-viet-duc/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-viet-duc/">FC Amser 00-03 vs FC Việt Đức</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-tran-phu-2/">FC Lương Thế Vinh vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chu-van-an-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Chu Văn An vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-amser-00-03-vs-fc-nguyen-trai/">FC Amser 00-03 vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chu-van-an/">FC Lương Thế Vinh vs FC Chu Văn An</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-le-quy-don/">FC Việt Đức vs FC Lê Quý Đôn</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Trần Phú vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

</div>

BẢNG A

<div class="sportspress">
<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-kim-lien-thang-long-vs-fc-truong-ams/">FC Kim Liên – Thăng Long vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-chuyen-tong-hop/">FC Lương Thế Vinh vs FC Chuyên Tổng Hợp</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-truong-ams/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Việt Đức vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-truong-ams/">FC Việt Đức vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">1</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Lương Thế Vinh vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/"><span class="sp-result ok">4</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-chuyen-tong-hop/">FC Việt Đức vs FC Chuyên Tổng Hợp</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-truong-ams/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-truong-ams/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-luong-the-vinh-vs-fc-truong-ams/">FC Lương Thế Vinh vs FC Trường Ams</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">3</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-chuyen-tong-hop-vs-fc-kim-lien-thang-long/">FC Chuyên Tổng Hợp vs FC Kim Liên – Thăng Long</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-luong-the-vinh/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-luong-the-vinh/"><span class="sp-result ok">2</span> - <span class="sp-result">5</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-luong-the-vinh/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-viet-duc-vs-fc-luong-the-vinh/">FC Việt Đức vs FC Lương Thế Vinh</a>

</div>

BẢNG B

<div class="sportspress">
<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-nguyen-trai/">FC Trần Phú vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-chu-van-an/">FC Lê Quý Đôn vs FC Chu Văn An</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/"><span class="sp-result ok">0</span> - <span class="sp-result">0</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-nguyen-trai/">FC Lê Quý Đôn vs FC Nguyễn Trãi</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">5</span> - <span class="sp-result">4</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-tran-phu-vs-fc-chu-van-an/">FC Trần Phú vs FC Chu Văn An</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">1</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-le-quy-don-vs-fc-tran-phu/">FC Lê Quý Đôn vs FC Trần Phú</a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/"><span class="sp-result ok">3</span> - <span class="sp-result">2</span></a>

<a href="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/" itemprop="url" content="https://kimnguucup2020.info/event/fc-nguyen-trai-vs-fc-chu-van-an/">FC Nguyễn Trãi vs FC Chu Văn An</a>

</div>